Network Marketing Firmaları

Biobellinda Nasıl Para Kazanılır?

Biobellinda nasıl para kazanırım?

Biobellinda nasıl para kazanılır?

Biobellinda nasıl para kazanılır?

1. Biobellinda Satış Sistemi: Doğrudan satış yönteminin bir dalı olan çok katmanlı pazarlama sistemidir; Biobellinda Marketing Organizasyonu olarak da bilinir.

2. Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı:  Biobellinda satış sistemine dâhil olan bağımsız girişimcilere yönelik hazırlanıp yayımlanan ve Biobellinda’nın alım satıma konu ettiği ürünlerin “Ürün Puan Değeri”, “Ürün Değerleri”, “Bağımsız Girişimci Alış Fiyatı”, “Tavsiye Edilen Satış Fiyatı” bilgilerinin yer aldığı Bağımsız Girişimci Fiyat Listesindeki, “Bağımsız Girişimci Alış Fiyatıdır. İşbu fiyatlar, Biobellinda tarafından belirlenir.

3. Müşteri Fiyatı: Biobellinda tarafından nihai tüketicilere yönelik hazırlanıp yayımlanan Müşteri Fiyat Listesi’nde, Biobellinda’nın alım satıma konu ettiği ürünlerin Bağımsız Girişimci Alış Fiyatına %35 eklenerek elde edilen ve “Tavsiye Edilen Satış Fiyatı” olarak adlandırılan perakende satış fiyatıdır. İşbu fiyatlar, Biobellinda tarafından belirlenmekle birlikte “www.biobellinda.com.tr” internet adresinde de yayımlanmaktadır.

Biobellinda Nasıl Kazanabilirim?

4. Bağımsız Girişimci: Biobellinda Satış Sistemi’nde; ticari amaçlı indirimli ürün alımı yapabilen, önceden belirlenmiş kâr marjı oranlarıyla bağımsız girişimci olmayan nihai tüketicilere bu ürünlerin satışını yapma yetkisi bulunan, yine anılan sistem kapsamında kendi alt pazarlama ağını kurma ve prim kazanma imkânı bulunan ve Biobellinda’nın “Bağımsız Girişimci Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak kabul etmiş olan kişidir.

5. Lider: Bir kişinin Biobellinda Satış Sistemi ile tanışmasını sağlayan, ona sistem ve kazançlar hakkında bilgi aktaran, ilgili kişinin sisteme yeni bağımsız girişimci olarak katılımı esnasında referans olan ve önceki bir referansı ile alt pazarlama ağına en az bir bağımsız girişimci kaydedilmiş olan Bağımsız Girişimcidir.

6. Aktif Üye: Biobellinda Satış Sistemi’ne dâhil bulunan Bağımsız Girişimcinin, ilgili ay içerisinde en az 1 (bir) kere sipariş vermesi ile elde edeceği statüdür. Bağımsız Girişimci, herhangi bir ilgili ay içerisinde hiçbir sipariş vermez ise Aktif Üye statüsünü yitirir ve bu durum kişinin işbu Kazanç Politikası uyarınca elde edeceği gelirini etkiler. Art arda aktiflik sağlamadığı durumlarda tasarruf hakkı şirkettedir.

7. Ürün Puan Değeri (“PD”): Sistemde yer alan ürünlerin her birinin ayrı bir PD değeri bulunmaktadır. İşbu puan değeri, Bağımsız Girişimciye sistem kapsamında elde edilen/edilecek prim kazançlarının hesaplamasında kullanılmaktadır.

8. Ürün Değeri (“ÜD”): Sistem kapsamında, Bağımsız Girişimcilerin kişisel ve grup cirolarının hesaplamasında baz alınan değerdir. Ürün Değeri, Bağımsız Girişimci Alış Fiyat’ının KDV hariç değeridir.

9. Kişisel Ciro: Bağımsız Girişimcinin sistemden gerçekleştirdiği ürün alımlarının karşılığı olan ürün değerleri toplamını ifade etmektedir.

Biobellinda kazanç planı

10. Grup Cirosu: Liderin kendi “Kişisel Ciro ”su dâhil olmak üzere kendisinin referansı ile sisteme dâhil olan bağımsız girişimcilerden oluşan grubun sistemden gerçekleştirdikleri ürün alımlarının karşılığı olan ürün değerleri toplamını ifade etmektedir.

11. Perakende Satış Geliri: Bağımsız girişimcinin indirimli fiyatla satın aldığı ürünleri, nihai tüketiciye indirimsiz fiyat olan müşteri fiyatı üzerinden satması sonucu kazanacağı müşteri fiyatının %35’ine denk gelen gelirdir.

12. Grup Performans Primi: Sistemde belli bir ürün alım seviyesine ulaşan Liderlere verilen primi ifade etmektedir. Prim hak edilen satış seviyesi, satılan ürünün puan değeri (PD) baz alınarak hesaplanmaktadır. Performans Prim Seviyeleri %5-%10-%15-%20- %24’tür. Buna göre grubuyla birlikte;
— 100 PD iş hacmi sağlayan lider %5,
— 500 PD iş hacmi sağlayan lider %10,
— 1000 PD iş hacmi sağlayan lider %15,
— 2000 PD iş hacmi sağlayan lider %20,
— 4000 PD iş hacmi sağlayan lider %24 seviyelerine göre kazanç sağlar.

13. Sabit Kazanç Primi: Sistem içerisinde bağımsız girişimcinin İnci Yakut ve üzeri kariyerde olduğu her ay için hak kazanacağı primdir. İnci Yakut ve üzeri seviyelerde uygulanır ve bağımsız girişimciye yükselmiş olduğu seviye bandına ait sabit kazanç primi ödenir.

14. Prim Hakkediş Şartı: Bağımsız Girişimcinin işbu Kazanç Planında yer alan primlere hak kazanması için, ilgili ay içerisinde kişisel olarak %20 kariyere kadar 35 PD, %24 ve üzeri liderlerin 50 pd değerinde sipariş vermiş olması gerekmektedir.

15. Nesil Kazanç Primi: %24’lük İnci Yakut ve üzeri seviyeye sahip olan liderlerin, grubunun kariyerini koruması ve/veya grubunun kapasitesini büyütmesi konusunda performans göstermesi halinde kazanabileceği ek primdir. İşbu prime hak kazanılması için ayrıca 1000 PD ciro şartı aranmaktadır.

16. Kariyer Bonus Primi: Bağımsız Girişimcinin yükseldiği her seviye için hak kazanabileceği ek primdir. İşbu prime hak kazanılması için 2 (iki) ay tekrar şartı aranmaktadır ve ilk kez %24 seviyesine ulaşılmasıyla birlikte uygulanmaya başlanır. Yakut kariyerinde liderin kariyer bonusu ödülüne hak kazanabilmesi için en büyük dalından gelen grup puanı kadar yan dallarından puan getirmesi gerekmektedir.

17. e-Biobellinda Satış Geliri: Bağımsız Girişimcilerin, Biobellinda’dan temin edebilecekleri e-biobellinda linki ile tüm dijital platformlardan paylaşarak yapacağı satışlardan elde ettiği net %35’lik kardır.

18.Ekstra Primi: Yakut kariyerinde tamamlanan her ay için Yakut kariyerinin en az şartı olan 4.000 PD dışındaki cirodan elde edilen % 5 oranındaki prim kazancıdır. Alt organizasyonunda Yakut kariyerinde girişimcinin olmaması gerekmektedir. Ulaşılan toplam grup cirosundan4.000 PD çıkarılır ve bu ciro üzerinden %5 prim hesaplaması yapılır. İnci Yakut ve üzeri kariyerde Yakut harici oluşan cironun 2000 PD çıkarılır ve bu ciro üzerinden %2 prim hesaplaması yapılır.


Homm Bitkisel ekibimize kayıt olarak katılmak için tıklayınız.

Homm Bitkisel kazanç planını detaylı incelemek için tıklayınız.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu